FR
NL
Vragen? Bel +32 53 41 70 13 
Verdeeld door SB Solutions

Energiebesparing met Stormdry

Wanneer een muur nat wordt verliest hij zijn isolerend vermogen, vergelijkbaar met natte kledij!
Door het opbouwen van een sterk waterafstorende laag op het oppervlak van de muur zorgt Stormdry er voor dat het metselwerk droog blijft, het hele jaar rond. En een droge muur heeft een goed isolerend vermogen, of K-waarde, en bespaart dus energiekosten.

Stormdry verlaagt de CO2 uitstoot van gebouwen

De globale CO2 uitstoot moet tegen 2050 met 80% naar beneden, en dit impliceert dat ook de CO2 uitstoot van onze woningen moet dalen.Met nieuwbouw alleen halen we dit niet. Ook de bestaande woningen dienen efficiënter verwarmd te worden, met zo weinig mogelijk warmteverliezen. 

Warmteverliezen doorheen buitenmuren kunnen beperkt worden door adequate isolatie, maar dit geldt enkel en alleen voor droge muren en droge isolatie! Een natte massieve muur werkt als warmtegeleider en veroorzaakt enorme warmteverliezen, met hoge stookkosten als gevolg. 

Maar ook spouwmuren verdienen uw aandacht: wanneer bv rotswol- of glaswolisolatie in de spouw nat wordt verliest ze helemaal haar isolerend vermogen. Het is dus zaak de spouwmuur en de isolatie te beschermen tegen doorslaand vocht en droog te houden.Enkel op die manier behoudt uw eigendom een gunstig EPC of Energie Prestatie Certificaat.

Warmteverliezen door natte gevel
testrapport

In een onafhankelijk rapport van Giraffe Innovation Ltd. werd de milieu-impact van Stormdry onderzocht. Het volgende werd vastgesteld:

  • de behandeling van een nomale woning met Stormdry kan zichzelf  terugbetalen over een periode van 6 jaar door de gerealiseerde energiebesparing.
  • Stormdry kan voldoende CO2 equivalent besparen om de eigen voetafdruk terug te betalen één maand na de applicatie. Door de lange levensduur wordt de CO2 emissie verminderd gedurende 25 tot 30 jaar.
  • De productie, aanwending en afvalverwerking voor 1 m2 oppervlakte behandeld met Stormdry stoot minder CO2 uit dan het bakken van een brood van 800 gram!
KOOP NU STORMDRY
modelhuis experiment

Een test uitgevoerd door de universiteit van Portsmouth bestond in het vergelijken van een behandeld en een onbehandeld modelhuis, elk geplaatst in een gecontroleerde omgeving. Tijdens het experiment werd de hoeveelheid energie gemeten nodig om een constante temperatuur van 20° C te behouden in de modelhuizen. Alleen al het wijzigen van buitentemperatuur en vochtigheidsgraad bracht een energiebesparing van 5 tot 9% met zich mee. Er werden energiebesparingen tot 50 % aangetoond met deze testopstelling.

Om de potentiële energiebesparing te kunnen inschatten werden data vergaard van BRE en het Fraunhofer Instituut over het vochtgehalte van aan het weer blootgestelde muren. Samen met de data van de University of Portsmouth werden deze gebruikt voor het bepalen van de energiebesparing bij een half-open bebouwing met massieve baksteenmuren. Afhankelijk van de klimatologische omstandigheden werden besparingen tussen 7 en 27 % berekend.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING.

Het is essentieel dat ieder die bezig is met het verhelpen van pathologische vochtproblemen weet hoe de oorzaken te identificeren, en welke de meest voor de hand liggende oplossingen zijn.

De politiek van SB solutions bestaat erin te verzekeren dat klanten en voorschrijvers volledige toegang hebben tot deze informatie door technische ondersteuning en duidelijke productinformatie. 

Wij staan steeds ter beschikking voor technische support en advies. 
Onze bedrijfsfilosofie bestaat in het aanbieden van totaaloplossingen voor de vochtproblematiek, veeleer dan een klassieke opsomming van verschillende producten.
SB solutions producten dienen te beantwoorden aan welbepaalde criteria op vlak van efficiëntie, gebruiksvriendelijkheid, milieuvriendelijkheid, technische innovatie enz.  

Alle info over onze producten en diensten op onze website www.sbsolutions.eu